Noticia

Concesión de ayudas para la certificación de proyectos de I+D+i 2014

"Finaliza el 8 de octubre de 2014"

02/09/2014

Concesión de ayudas para la certificación de proyectos de I+D+i 2014

 

Objecte del tràmit

 

Donar suport a la certificació de projectes d'I+D+i que realitzen empreses o entitats acreditades per ENAC durant l'exercici 2014 i 2015, de manera que puguen accedir a les deduccions fiscals previstes en l'article 35 del text refós de la Llei d'Impost de Societats (RDL 4/2004), i opcionalment es podrà accedir a l'obtenció d'un informe motivat emés pel ministeri competent