Noticia

Plan de Mordernización Industrial del ejercicio 2016

"El plazo finaliza el 28 de abril de 2016"

06/04/2016

La convocatòria pretén facilitar l'accés de les microempreses industrials de la Comunitat Valenciana al finançament necessari per a realitzar inversions en maquinària industrial nova que redunde en una major competitivitat empresarial a través de la modernització tecnològica.

Más información:Plan de Modernización Industrial del ejercicio 2016