Noticia

Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos

"Programa EcolnnoCámaras"

11/06/2013

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Programa EcoInnoCambres: Convocatòria d'ajudes a pimes i autònoms per al desenrotllament de plans de suport tutoritzat a la innovació sostenible

 

Objecte del tràmit

La present convocatòria té per objecte promoure la participació de les pimes de la demarcació cameral de la Comunitat Valenciana en el programa EcoInnoCambres, per mitjà de la posada a la seua disposició dels servicis de suport tutoritzat que es detallen en l'apartat Informació complementària.

Programa EcoInnoCámaras: Convocatoria de ayudas a pimes y autónomos para el desarrollo de planes de apoyo tutorizado a la innovación sostenible